De landgoederenzone Haagse Beemden gaat er anders uitzien. Het Natuurnetwerk Brabant wordt hierdoor uitgebreid met 54 hectare. In het nieuwe ontwerp is een goede balans tussen natuurontwikkeling, recreatie, historie en cultuur. De gemeente Breda heeft hier subsidie voor ontvangen. Natuurnetwerk Brabant Het Natuurnetwerk Brabant is een netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden, die door ecologische…