De provincie Brabant heeft een nieuwe subsidieregeling voor de amateurkunst opengesteld. Aanvragen kunnen vanaf 10 april tot en met 30 mei worden ingediend. Voor deze subsidieregeling is voor de periode 2025-2028 is ruim €2.6 miljoen beschikbaar. Met deze regeling zorgt de provincie ervoor dat amateurkunstinstellingen meerjarige subsidie krijgen. Dat zorgt voor continuïteit, en daarmee voor…

Twee Bredase initiatieven ontvangen een subsidiebijdrage uit het provinciale impulsgeldenprogramma. Bij de tweede ronde van dit jaar werden de aanvragen van Stichting Idee-fixe (foto Martijn Stadhouders) en Ton van Zantvoort gehonoreerd. In totaal ontvangen de twee projecten bijna €100.000,-.  Het gaat om innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten. Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien…

De landgoederenzone Haagse Beemden gaat er anders uitzien. Het Natuurnetwerk Brabant wordt hierdoor uitgebreid met 54 hectare. In het nieuwe ontwerp is een goede balans tussen natuurontwikkeling, recreatie, historie en cultuur. De gemeente Breda heeft hier subsidie voor ontvangen. Natuurnetwerk Brabant Het Natuurnetwerk Brabant is een netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden, die door ecologische…