Bij zwemplas De Nieuwe Wiel in Heusden gold vanaf 17 mei een negatief zwemadvies. De kans op overlast door blauwalg is daar niet meer aanwezig en de provincie staat zwemmen dus weer toe.

Negatief zwemadvies
Aangewezen zwemwaterlocaties in Brabant worden regelmatig gecontroleerd op veiligheid en waterkwaliteit. Als daar aanleiding voor is, kan de provincie een zwemverbod of negatief zwemadvies instellen. Een negatief zwemadvies houdt in dat zwemmen in de betreffende plas wordt ontraden, maar (op eigen risico) nog wel mág. Het negatief zwemadvies wordt pas ingetrokken als een structurele verbetering van de waterkwaliteit is aangetoond.

Blauwalgen
Blauwalgen komen van nature voor in het water, maar geven overlast als ze in grote hoeveelheden aanwezig zijn. De drijflagen maken het water troebel en ze kunnen giftige stoffen afscheiden die schadelijk zijn voor mens en dier. Ook kan het gaan stinken en kunnen vissen erdoor sterven.

Veilig zwemmen
Tijdens het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober 2023) kunt u veilig zwemmen op de aangewezen locaties. Die zijn te herkennen aan de provinciale borden ter plekke. De aangewezen locaties zijn te vinden op de landelijke website www.zwemwater.nl. Zwemmen op niet-aangewezen locaties wordt altijd afgeraden.

Meer weten over de gezondheidsrisico’s van blauwalgen? Kijk op https://www.zwemwater.nl/blauwalgen.