Het provinciebestuur steunt de restauratie van de orgels in de Grote Kerk Breda en Het Boterkerkje in Oirschot. Beide orgels zijn aangewezen als rijksmonument en bevinden zich in kerken die een rijksmonument zijn.

De bijdrage vanuit de provincie, in totaal € 325.000,-, is gelijk aan de subsidie die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) al eerder beschikbaar heeft gesteld. Met deze steun werkt de provincie volgens het onlangs door Provinciale Staten vastgestelde Beleidskader Levendig Brabant 2030, waarin het in stand houden van erfgoed een belangrijk doel is.

De provincie streeft naar een Brabant dat voor zoveel mogelijk mensen een fijne en leuke plek is. Om te wonen, werken en te recreëren. Omdat het Brabants erfgoed daarbij een belangrijke rol speelt, wil de provincie het zichtbaar en beleefbaar maken en houden. Gedeputeerde Stijn Smeulders van Cultuur, Sport, Vrije tijd en Erfgoed: “Onze ambitie is dat over 50 jaar de geschiedenis van Brabant nog steeds kan worden doorgegeven aan de volgende generaties. Brabant moet er over 50 jaar zo uitzien dat we de historische verhalen ook kúnnen vertellen. We richten ons daarom op duurzaam behoud door herbestemming of restauratie, op de bescherming van collecties, op de beleving van ons cultureel erfgoed en op de verhalen van Brabant.”

Zichtbaar en beleefbaar
Brabant heeft veel erfgoed, van oude kloosters en fabrieken tot forten en molens. Dat erfgoed vertelt iets over onze identiteit, maakt ons verleden zichtbaar en verbindt ons er mee. Dat willen we zichtbaar en beleefbaar maken en houden. “Daarbij ligt de focus van de provincie op vier verhaallijnen: Religieus Brabant, Bevochten Brabant, Bestuurlijk Brabant en Innovatief Brabant. We investeren juist in erfgoed dat een belangrijke rol speelt in deze verhalen van Brabant. De twee orgels zijn een onlosmakelijk onderdeel van een kerk en de kerken zijn belangrijk binnen het verhaal van Religieus Brabant. Op deze manier creëren we een divers, aantrekkelijk en beleefbaar aanbod”, aldus gedeputeerde Smeulders.