Twee Bredase initiatieven ontvangen een subsidiebijdrage uit het provinciale impulsgeldenprogramma. Bij de tweede ronde van dit jaar werden de aanvragen van Stichting Idee-fixe (foto Martijn Stadhouders) en Ton van Zantvoort gehonoreerd. In totaal ontvangen de twee projecten bijna €100.000,-. 

Het gaat om innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten. Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn. In totaal werden deze ronde 16 projecten gehonoreerd.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

De twee gehonoreerde projecten in Breda zijn:

Ton van Zantvoort

Ton van Zantvoort heeft al meerdere grote films op zijn naam staan, waar hij internationale prijzen voor heeft gewonnen. Hij wil zich ontwikkelen als regisseur, nadat hij lange tijd als producent actief is geweest. Om zijn organisatie hierop in te richten én om jonge talentvolle producenten te kunnen coachen in het vak, ontvangt Van Zantvoort een bijdrage uit het impulsgeldenprogramma.

Stichting Idee-fixe

Al 30 jaar dient Stichting Idee-Fixe als springplank voor jong talent binnen de alternatieve en experimentele kunst en film. Dat doet zij met het BUT filmfestival en door talent de ruimte te bieden om zich te ontwikkelen door het opdoen van ervaring in de organisatie. Stichting Idee-Fixe ontvangt een impulsbijdrage om de organisatie voor te bereiden op de toekomst door een nieuwe generatie bij de organisatie te betrekken en zo het voortbestaan ervan te garanderen. Zo ontwikkelt Idee-Fixe nieuw aanbod en start zij met het opleiden van jonge curatoren, productieassistenten, promotiemedewerkers en cultuurmakers en betrekt zij nieuwe vaste medewerkers.

Impulsgeldenprogramma

Met het impulsgeldenprogramma wil Provincie Noord-Brabant initiatieven stimuleren die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte: professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie. Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de versterking van de Brabantse culturele sector en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls.

Kunstloc Brabant is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Laatste kans voor subsidieaanvraag in september 2023

Provincie Noord-Brabant stopt na 2023 met het impulsgeldenprogramma. Kunstloc Brabant is op dit moment in overleg met de provincie over het ontwikkelen van een nieuw subsidie-instrument, dat medio 2024 beschikbaar moet komen. In september 2023 is de laatste mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor subsidie impulsgelden.