De molenaars op de Brabantse Wal openen hun deuren tijdens de Nationale Molendag. Ze vertellen je graag over de werking van de molens.

Ieder kind naar de molen

Molens zijn ontzettend knappe werktuigen. Er is enorm veel te zien en te beleven. Zeker ook voor kinderen.

Kinderen kunnen verhalen horen over molens en leren hoe een molen werkt. Dit allemaal met de hulp van molenmaatjes.

Voor docenten zijn er op de website lesbrieven, handleidingen en excursiebladen te vinden om zo een boeiende les samen te stellen.